افتخارآفرینان

آرمین حیدری

رتبه 1 مقاله نویسی

عباس مرادمند

رتبه 1 نی نوازی

متین صابری فر

رتبه 2 استانی داستان

برگزیدگان فرهنگی هنری

افتخار آفرينان مسابقات فرهنگی وهنری درمنطقه دبيرستان فرزانه دانش (سال تحصيلي 97-96)

علی زورمند

رتبه 3 مقاله نویسی

علیرضا سیوف

رتبه 2 عکاسی

علی به رسی

رتبه 2 روزنامه دیواری

علی منصوری

رتبه 2 روزنامه دیواری

رضا شیوه

رتبه برتر نقاشی

پویا بهشتی

رتبه برتر نقاشی

علی رزیانی

مهدی داوری

متین محمد قاسمی

برگزیدگان نمایش صحنه ای

كسب رتبه سوم در مسابقات نمايش صحنه ای درمنطقه، توسط هنرمندان دبيرستان فرزانه دانش (سال تحصيلي 97-96)

عماد جزینی

سینا عطایی

جواد بهرامی

شاهین سلیمانی

عرفان غلامیان

یوسف معتمدی

برگزیدگان ورزشی

حسین بهرامی

رتبه 2 دومیدانی

جواد بهرامی

رتبه 2 دومیدانی

علی رزیانی

رتبه 2 دومیدانی

آرش خواجه ویسی

رتبه 2 دومیدانی

محمدامین سعیدی

رتبه 2 دومیدانی

افتخارآفرينان مسابقات ورزشی درمنطقه (سال تحصيلي 97-96)

جشنواره خوارزمی

شهران سلیمانی

رتبه 1 علوم آزمایشگاهی هفتم

سیدمحمدحسام هاشمی

رتبه 1 علوم آزمایشگاهی هفتم

عماد جزینی

رتبه 3 زبان انگلیسی نهم

محمد قاسمی

رتبه 3 زبان انگلیسی نهم

علیرضا سیوف

رتبه 3 زبان انگلیسی نهم

دانش آموزان منتخب جشنواره خوارزمی (سال تحصیلی 97-96 )